بزودی میریم خواستگاری

دیشب آرتینا گفت: میدونی چیه مامانی، من بالاخره تصمیم گرفتم با لیدا عروسی کنم. چطوره مامانی میشه؟ منم در حالی که سعی میکردم خنده خودمو کنترل کنم گفتم: خودت بهتر میدونی.
به لیلا اس ام اس زدم که: لیلا جون آرتینا تصمیم گرفته با لیدا عروسی کنه. کی میتونیم بیایم خواستگاری؟ لیلا هم جواب داد: قربون عروس خوشگلم برم بهتره ما بیایم خواستگاری.
ما که آخرش نفهمیدیم کی عروسه کی داماد.

/ 6 نظر / 20 بازدید
عطیه

خوب به سلامتی ! پس ما رو هم بریا عروسی دعوت کنین دیگه! حالا ما آشنای عروسیم یا دوماد؟!

بردیا دهقانی

خیلی شیرین زبونی خانمی و البته خیلی با مزه ...[زبان][ماچ]

مامان دیبا و پرند

سلام دوستم لازم نیست که ما هم بیاییم؟؟ بالاخره چهارتا بزرگتر هم باشن بد نیست[قهقهه][قهقهه]

مژگان (مامان آندیا عسلی)

مبارکا باشه ! میگم بعداً جزئیات رو تعریف کن ما هم تجربه مون زیاد بشه بالاخره دختر داریم [چشمک][قلب]

نیاز

عروسی مروسی چیزی سر گرفت ما رو هم خبرکنیدا...[خنده]

دلتنگی های یک عمه

گل برای گل_________@@@@@@@@ ________@@@________@@_____@@@@@@@ ________@@___________@@__@@@______@@ ________@@____________@@@__________@@ __________@@________________________@@ ____@@@@@@______@@@@@___________@@ __@@@@@@@@@__@@@@@@@_________@@ __@@____________@@@@@@@@@_______@@ _@@____________@@@@@@@@@@_____@@ _@@____________@@@@@@@@@___@@@ _@@@___________@@@@@@@______@@ __@@@@__________@@@@@________@@ ____@@@@@@_______________________@@ _________@@_________________________@@ ________@@___________@@___________@@ ________@@@________@@@@@@@@@@@ _________@@@_____@@@_@@@@@@@ __________@@@@@@@ ___________@@@@@_@ ____________________@ ____________________@ _____________________@ ______________________@ ______________________@____@@@ ______________@@@@__@__@_____@ _____________@_______@@@___@@ ________________@@@____@__@@ _______________________@ ______________________@