تعطیلات - اتاق جدید آرتینا به روایت تصویر

از اواسط هفته گذشته که آرتینا متوجه شد سه روز تعطیلی هست واسه آخر هفته برنامه ریزی کرد که حسابی با کیانا بازی کنه و چهارشنبه کیانا گلی رو دعوت کرد و روز خوبی رو با هم گذروندن. هوس تولد بازی کرده بودن و ما هم کیک بزرگ تو خونه نداشتیم ولی خدا رو شکر به یک کیک کوچیک قناعت کردن. قرار بود بریم پارک. بهشون گفتم بچه ها آماده بشبد بریم پارک. با خوشحالی رفتن که آماده بشن، روسری سرشون کرده بودن و رژ لب و سایه زده بودند، قیافه هاشون دیدنی بود، گفتم اینجوری میاین، گفتند: آره آخه ما داریم مامان بازی میکنیم و الآن مامان هستیم و نمیشه بی روسری بیایم. خلاصه همونطوری رفتیم پارک.
پنج شنبه هم آرتینا رفت خونه کیانا و اونجا هم خیلی بهش خوش گذشته بود و نیاز عزیز هم بچه ها رو برده بود پارک و اونجا خاک بازی هم کرده بودند. آرتینا هم که عاشق خاک بازیه. وقتی رفتم دنبالش، نیاز گفت بچه ها حمام هستند اینقدر کثیف شده بودند که رفتند حمام، ظاهرا تو حمام هم کلی بازی کردند و به آرتینا خیلی خوش گذشته بود.

آرتینا: مامانی بیا امروز غروب از خونه تا رفاه بریم اسکوتر سواری
من: خیلی زیاده
آرتینا: ای تنبل خانم اگه هر روز از این کارها میکردی ار قلنبه هات کم میشد و لاغر میشدی.

/ 28 نظر / 5 بازدید