قایم باشک بازی - تل

با آرتینا داشتیم قایم باشک بازی می کردیم یکبار که آرتینا قایم شد هر چی گشتم نتونستم پیداش کنم، کجا رفته بود؟ اینجا

این هم عکس خاله پیرزن بی دندون ما

تعطیلات چهار روزه خیلی خوش گذشت و واقعا بهش احتیاج داشتیم. سه روز رفتیم دریا و حسابی آب بازی و شن بازی کردیم و یک روز هم آرتینا رفت خانه بازی و اونجا هم خیلی بهش خوش گذشت.
آرتینا به تل خیلی علاقه داره و یکی از کارهایی که انجام دادیم درست کردن چند تا تل بود که ارتینا خیلی خوشش آمد و گفت: مامانی من که 8 سالم شد از این تل ها درست کن، بده من ببرم دستفروشی کنم. تازگیها دخملی آرزوی دستفروشی داره و وقتی بچه ای رو میبینه که دستفروشی میکنه با حسرت بهش نگاه میکنه.

/ 21 نظر / 6 بازدید